decofabryka.pl

Ostatnio upamiętniliśmy...

Hamulec jako istotny element urządzenia silnikowego

Właściwie chyba każda z maszyn wyposażona jest w jakiegoś rodzaju hamulec: czy to hamulec zatrzymujący, służący do zmniejszenia prędkości lub całkowitego zatrzymania elementów maszyn wprawionych zwykle w ruch obrotowy, czy to hamulec luzujący, pozwalający „uwolnić” trzymane uprzednio nieruchomo elementy maszyn, czy też hamulec pomiarowy, mający za zadanie symulowanie zewnętrznego obciążenia. Oprócz podziału funkcyjnego można też dokonać rozróżnienia ze względu na sposób działania: tu wymienimy na przykład hamulec elektromagnetyczny, pneumatyczny czy cierny.


APEX
Kościuszki 4
63-600 Kępno
tel. +48627829200