decofabryka.pl

Ostatnio upamiętniliśmy...

Dofinansowania UE : BIZO

BIZO Firma Usługowo Doradcza posiada doświadczenie w dziedzinach turystyki, logistyki, transportu (kolejowego i samochodowego), informatyki, produkcji oraz nieruchomości i handlu. Od wielu lat marka dba o swoich klientów znajdując najlepsze możliwości i źródła uzyskania dofinansowania dla ich przedsięwzięć. Doświadczenie BIZO pozwala na podjęcie się każdego wyzwania w niemal każdej branży i specjalizacji. Firma przeprowadziła już wiele projektów i doradziła mnogiej liczbie firm. Wspólna kwota z dotacji zewnętrznych jaką wypracował BIZO dla swoich klientów to 90 milionów złotych.


BIZO – Firma Usługowo Doradcza
Ludowa 22
40-770 Katowice
tel. +48 32 32 18 46