decofabryka.pl

Ostatnio upamiętniliśmy...

Konkurencyjna cena tuczników w Wielkopolsce

Firma Agro-TransHandel to doświadczone przedsiębiorstwo zajmujące się skupem trzody chlewnej. Firma ustala ceny tuczników, opierając się na trendach rynkowych. Tendencje cenowe na rynku żywca wieprzowego charakteryzują się wysoką zmiennością. Do każdej transakcji sprzedający i kupujący ustalają cenę bazową dla tuczników, w przypadku, gdy towar nie spełni wymagań określonych powyżej, co zostanie zweryfikowane po uboju, spółka Agro–TransHandel zastrzega sobie, zgodnie z art. 560 kodeksu cywilnego, możliwość obniżenia ceny jednego kg zakupionego towaru proporcjonalnie do odstępstw od ustalonych norm.


AGRO TRANSHANDEL Sp. z o.o.
Mylna 12
64-320 Buk
tel. 61 894 72 22