decofabryka.pl

Ostatnio upamiętniliśmy...

Versus

Profesjonalne przedsiębiorstwo versus.targi.pl, specjalizujące się w zakresie projektowania, realizacji i kompleksowej obsługi wszelkiego rodzaju stanowisk wystawienniczych na imprezach targowych, prezentuje zainteresowanym klientom swoją ofertę, której częścią jest zabudowa stoisk efektownie i skutecznie eksponujących promowane produkty. Atutem firmy jest umiejętność łączenia świeżego spojrzenia na zagadnienia ekspozycji produktów z ogromnym doświadczeniem branżowym i znajomością mechanizmów przyciągania uwagi obserwatorów.


Versus Elstar Plus Projekt
Śniadeckich 17/3
60-773 Poznań
tel. 0-61 66 11 245