decofabryka.pl

Ostatnio upamiętniliśmy...

Czym zajmuje się BWB Kancelaria Adwokacka?

Specjalnością BWB Kancelarii Adwokackiej jest między innymi reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami, sporządzanie rozliczeń statystycznych, a także udzielani ustnych porad i przygotowywanie pisemnych opinii. Kancelarii specjalizuje się na dodatek w opiniowaniu umów, zajmuje się również ich redagowaniem. W zakres usług Kancelarii wchodzą także usługi z zakresu windykacji należności, zakładania spółek. Kancelaria zajmuje się prowadzeniem ksiąg środków trwałych, przygotowywaniem rozliczeń i raportów dla ZUS, prowadzeniem ksiąg przychodów i rozchodów oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych. W Kancelarii pracuje księgowa, adwokat oraz radca prawny. Klient może liczyć na pomoc w przypadku procesu o alimenty, sprawy o rozwód. Kancelaria prowadzi sprawy o dział spadku, sprawy o zachowek czy sprawy dotyczące odszkodowań.BWB Kancelaria adwokacka
Gałeckiego 2A, II piętro
96-100 Skierniewice
tel. 665654604