decofabryka.pl

Ostatnio upamiętniliśmy...

Usługi kancelarii notarialnych

Realizacja różnych czynności prawnych potrafi budzić w nas wiele wątpliwości. Najczęściej nie mamy bowiem dużej wiedzy prawnej co sprawia, że możemy czuć się niepewnie. To właśnie z tego powodu wiele czynności prawnych jest potwierdzanych aktami notarialnymi. Jest to dokument poświadczający dokonanie danej czynności prawnej, który z zasady zabezpiecza obie strony, na przykład transakcji na rynku nieruchomości. Aby uzyskać akty notarialne należy oczywiście skorzystać z pomocy poznańskiej kancelarii notarialnej, na której stronie internetowej można łatwo zapoznać się z zasięgiem świadczonych usług. Warto pamiętać o tym, że wiele czynności prawnych musi być poświadczonych stosownym aktem notarialnym.Zielińska Elżbieta, Zielińska-Richter Agnieszka. Kancelaria notarialna s.c.
Libelta 1
61-400 Poznań
tel. 61 851 53 93